نخ  برای تور ماهیگیری

 قرقره (دوک)

به صورت قرقره در دسترس است.

رنگ

همه رنگ ها موجود است

مواد خام

نخ مطابق کیفیت و مشخصات فنی مناسب با تورماهیگیری تولید و در دسترس مشتریان قرار می گیرد.

بسته بندی

بسته بندی استاندارد نخ 60 دوک در هر جعبه می باشد و می تواند با توجه به سفارش مشتری نیز تولید و بسته بندی گردد.

کنترل کیفیت

مواد اولیه ( نخ پایه) قبل از تولید مورد آزمایشات دقیق مقاومت سنجی و کشش و سایش قرار می گیرد. در صورت مطابقت با استاندارد ، مورد تایید قرار خواهد گرفت.